top of page

cinnovate

Positiebepaling

Leefcirkels

Vrijheid om te gaan en staan waar je wil is een groot goed.

Dat neem je mensen niet zomaar af toch?

Vrijheid om te gaan en staan waar je wil is een groot goed. Dat neem je mensen niet zomaar af. En... dat hoeft ook helemaal niet.

Open deuren beleid waar mogelijk

Zorgverlener in control

Amstelring is een zorgorganisatie, geen gevangenis!

Amstelring en open deuren

Een verpleegoproep- of een personenalarmsysteem is in feite een communicatiesysteem dat mensen verschillende mogelijkheden biedt om aan zorgverleners te laten weten dat ze ondersteuning nodig hebben.

Leefcirkels

Veilig en vrij dwalen waar het kan.

Positiebepaling

Altijd weten waar iemand is in geval van een alarm.

Leefcirkels
Positiebepaling
Dwaalpreventie
Dwaaldetectie

Het open Cinnovate CareServer platform biedt heel veel mogelijkheden als het gaat om leefcirkels en positiebepaling.

✔   Dwaaldetectie.

✔   Dwaalpreventie.

✔   Leefcirkels beheren.

✔   Positiebepaling bij alarm.

✔   Positie op basis van kaart.

✔   Positiebepaling buiten.

✔   Toegangscontrole.

✔   En nog veel meer.

Leefcirkels en positiebepaling

Bel ons voor meer informatie of het maken van een afspraak.

Wat kunnen we allemaal?

✔   Dwaaldetectie en preventie.

✔   Positiebepaling indoor.

✔   Positiebepaling outdoor.

✔   Unieke leefcirkels per cliënt.

✔   Gezichtsherkenning.

✔   Grafische kaart voor positie.

✔   Toegangscontrole.

✔   En nog veel meer.

Leefcirkels als basis

✔ Dwaaldetectie en preventie.

✔ Leefcirkels per cliënt.

✔ Positiebepaling voor iedereen.

BLE zorgsensoren
Vrij leven
Halszenders

Positiebepaling

✔   Positiebepaling bij alarm.

✔   Positiebepaling in kamer bij status.

✔   Positiebepaling op kaart.

✔   Aanwezigheidsbepaling.

✔   Positiebepaling bij noodoproep.

Technologie

✔   Bluetooth Low Energy (BLE).

✔   GPS.

✔   RF.

✔   Gezichtsherkenning.

✔   Dwaaldetectie met alarmering.

✔   Dwaalpreventie met aansturing deur.

✔   Combinatie dwaalpreventie en detectie.

✔   Leefcirkel profielen.

✔   Inclusief buitengebied.

✔   Per cliënt uniek instelbaar.

Leefcirkels

Unieke basis eigenschappen

Cinnovate Leefcirkels en positiebepaling

Eigen regie

Vrijheidsbeperkende maatregelen worden in de regel toegepast wanneer een cliënt geen inzicht heeft in de gevolgen van eigen handelen op de persoonlijke gezondheid.

De Wet zorg en dwang en Wet verplichte GGZ zijn bedoeld om onvrijwillige zorg zoveel mogelijk te voorkomen. Alleen als het niet anders kan, mogen vrijheidsbeperkende maatregelen worden toegepast.

Leefcirkels en positiebepalen vallen onder het beperken van bewegingsvrijheid, insluiten en het uitoefenen van toezicht op betrokkene. Reden genoeg om daar serieus besluitvorming op toe te passen.

Wij denken graag mee

Vrijheid beperken is een flinke stap

Weten hoe het in elkaar zit?

GPS dwaaldetectie
Noodalarm

Cardia biedt zorg vanuit moderne woonzorglocaties of gewoon bij de mensen thuis. Vanuit de overtuiging mensen zoveel mogelijk vrijheid te bieden.

Daarom is het zo handig dat de Cinnovate leefcirkels flexibel per cliënt op maat gemaakt en ingezet kunnen worden.

Cardia biedt eigentijdse en persoonsgerichte zorg

Hart voor Zorg

Zorgalarm met BLE

Orion BLE systeem

Het Orion BLE systeem maakt dwaalpreventie, dwaaldetectie en positiebepaling mogelijk op basis van BLE zenders en smartphones.

bottom of page