top of page

cinnovate

shutterstock_1917152258_edited.jpg
Amstelring zorginnovatie
Leefcirkels

Leefcirkels

Deuren open beleid zoals het hoort

De smartphone als persoonlijke assistent van de zorg.

Assist App

Assist App

Zekerheid van zorgtoestel,

flexibiliteit van een tablet.

Icom Max voor tablet

Weten waar cliënten zijn is belangrijk.

Positiebepaling

Icom App
Positiebepaling

"Een duidelijke visie biedt houvast voor de toekomst"

                        Amstelring snapt het

Leo Polak zorgverlener

Kleinschaligheid biedt rust

Een duidelijke visie op zorg en technologie van Amstelring.

Amstelring heeft een duidelijke visie als het gaat om de zorgdienstverlening en dat begint met een goede opzet van hun locaties. Daarbij gaat Amstelring uit van kleinschaligheid. Zelfs als het een groot gebouw betreft, want ook dan kan je de zorg en de omgeving

kleinschalig organiseren en inrichten.

 

Vanuit die kleinschaligheid biedt Amstelring rust, comfort, privacy en veiligheid op basis van de gezondheid en de zelfredzaamheid van hun bewoners.

De bewoners en hun sociale omgeving spelen een belangrijke rol als het gaat om de inzet van woonzorgtechnologie. Dat betekent dat er vooral behoefte is aan flexibiliteit. Amstelring wil eenvoudig per bewoner verschillende technologische oplossingen kunnen aanbieden die aansluiten op de behoefte van de bewoner en die de zorgprofessionals optimaal ondersteunen.

Amstelring heeft een duidelijke visie als het gaat om de zorgdienstverlening en dat begint met een goede opzet van hun locaties. Daarbij gaat Amstelring uit van kleinschaligheid. Zelfs als het een groot gebouw betreft, want ook dan kan je de zorg en de omgeving

kleinschalig organiseren en inrichten.

Vanuit die kleinschaligheid biedt Amstelring rust, comfort, privacy en veiligheid op basis van de gezondheid en de zelfredzaamheid van hun bewoners.

Icom App zorgalarm

De bewoners die er mee om kunnen gaan hebben een tablet gekregen die ze voor verschillende doeleinden kunnen gebruiken. De Icom App zorgt ervoor dat ze in geval van nood overal in hun woning alarm kunnen maken en de zorg middels een spraakverbinding contact met ze kan opnemen.

 

Dit is een unieke combinatie van zorgtechnologie met consumer diensten want in de regel gebruiken de bewoners het Tablet natuurlijk vooral voor leuke dingen.

 

De Icom App kan zo worden ingesteld dat hij ook de binnenkomende intercomoproepen ontvangt. Amstelring bepaald dus samen met de bewoner en diens familie welke functies er beschikbaar zijn. Veranderd de situatie van de bewoner, dan veranderen de functionaliteiten gewoon met de bewoner mee.

De Icom App voor tablets

Gaan en staan waar je wil

De bewoners die er mee om kunnen gaan hebben een tablet gekregen die ze voor verschillende doeleinden kunnen gebruiken. De Icom App zorgt ervoor dat ze in geval van nood overal in hun woning alarm kunnen maken en de zorg middels een spraakverbinding contact met ze kan opnemen.

BLE dwaaldetectie

Flexibiliteit op basis van WiFi

Draadloos waar het kan

Van te voren kabels aanleggen voor apparatuur, waarvan je nog niet weet of je die gaat gebruiken, is praktisch onmogelijk en enorm kostbaar. Draadloos biedt juist wel die flexibiliteit. Omdat Amstelring in haar visie op woonzorgtechnologie zeer nadrukkelijk flexibiliteit gekoppeld had aan draadloos, zijn we daar dan ook mee aan de slag gegaan. Alle apparatuur die bij Floriande in de kamers van de bewoners wordt toegepast is volledig draadloos.

 

Via WiFi worden de tablets met de Icom App gekoppeld aan het systeem, via RF-868 worden alle draadloze sensoren ontsloten en via BLE houden we daar waar nodig de positie van de bewoners binnen het gebouw in de gaten. Dat laatste omdat we op die manier de positie van de bewoner aan de zorgprofessional kunnen doorgeven op het moment dat de bewoner hulp nodig heeft.

Power BI data

Data analyse op eigen regie

Amstelring wilde graag met de data van het Cinnovate zorgsysteem aan de slag, maar wilde  die data ook koppelen aan data van andere systemen.

Daarom hebben wij de data uit ons systeem vrij toegankelijk gemaakt. De data is immers van Amstelring zelf. Door deze in te laden in Google data studio kunnen ze meerdere datastromen met elkaar verbinden.

Amstelring doet alles met Google data studio

Dwaalpreventie
Zorgalarmering

Lees meer over leefcirkels

Je hebt al je hele leven de vrijheid om te gaan en staan waar je wilt maar nu opeens proberen mensen je vrijheid af te pakken. Zo voelt het voor veel mensen die vanwege bijvoorbeeld dementie niet meer zelfstandig naar buiten 'mogen'.

Dat gevoel wil Amstelring niemand geven en daarom zetten ze in op leefcirkels op basis van BLE technologie.

Leefcirkels en positiebepaling

direct weten waar iemand is bij alarm

bottom of page