top of page

cinnovate

shutterstock_1917152258_edited.jpg

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring geeft Cinnovate (DEA bv) inzicht in welke persoonlijke informatie 
Cinnovate kan verzamelen en gebruiken en de reden waarom Cinnovate dat doet. Deze 
privacyverklaring heeft betrekking op:

DEA bv (Cinnovate)
Wisselweg 33
1314 CB Almere
www.cinnovate.nl

 

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

Voor het kunnen uitvoeren van een overeenkomst / opdracht worden gegevens in de 
administratie opgeslagen. Het niet verstrekken van gegevens ten behoeve van de administratie heeft tot gevolg dat overeenkomsten / opdrachten niet ten uitvoer kunnen worden gebracht.

 

Voor het kunnen uitvoeren van service en ondersteunende werkzaamheden worden gegevens tijdelijk opgeslagen zoals beschreven in de procedures: “Data ontvangst procedure” en “Software service op afstand procedure” (deze zijn op aanvraag verkrijgbaar). Zonder akkoord te geven op de in deze procedures beschreven documenten en/of mailbevestigingen kunnen er geen service en ondersteunende werkzaamheden worden verricht.

Voor het verzenden van de nieuwsbrief worden gegevens opgeslagen. Het niet verstrekken van gegevens ten behoeve van de nieuwsbrief heeft tot gevolg dat de nieuwsbrief niet kan worden verzonden.

 

Voor het kunnen inloggen op de afgeschermde pagina op de website worden gegevens 
opgeslagen. Het niet verstrekken van gegevens ten behoeve van de afgeschermde pagina op de website heeft tot gevolg dat er geen toegang is tot deze afgeschermde pagina.

 

Voor het online bijwerken van technische installaties (updateserver) worden gegevens 
opgeslagen. Het niet verstrekken van gegevens ten behoeve van de updateserver heeft tot gevolg dat technische installaties niet online kunnen worden bijgewerkt.

 

Gegevens voor het kunnen verzenden en ontvangen van e-mail worden opgeslagen. Het niet beschikbaar willen stellen van mail gegevens heeft tot gevolg dat er niet per mail 
gecommuniceerd kan worden.

Bewaren van informatie

Alle gegevens in de administratie worden bewaard zolang er een administratieve relatie 
onderhouden wordt en tot 7 jaar na beëindiging van de administratieve relatie in verband met de fiscale bewaarplicht.

Alle gegevens ten behoeve van service en ondersteunende werkzaamheden worden direct vernietigd na afronden van de service en ondersteunende werkzaamheden.

 

De gegevens ten behoeve van de nieuwsbrief worden direct vernietigd als wordt aangegeven dat ontvangst van de nieuwsbrief niet meer gewenst is of de nieuwsbrief wordt ontnomen.

 

De gegevens ten behoeve van de afgeschermde pagina op de website worden direct vernietigd als wordt aangegeven dat toegang tot de pagina niet meer gewenst is of de toegang wordt ontnomen.

 

De gegevens ten behoeve van de updateserver worden direct verwijderd indien wordt aangegeven dat toegang niet meer gewenst is, technische installatie worden verwijderd of de toegang wordt ontnomen.

Gegevens ten behoeve van het kunnen verzenden en ontvangen van e-mail worden bewaard zolang er een administratieve relatie onderhouden wordt. 

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. DEA bv zal uw 
informatie niet delen met andere bedrijven. We volgen de industriestandaarden om de aan ons verstrekte informatie te beschermen. We slaan al uw informatie veilig op, zowel tijdens 
verzending en nadat we gegevens hebben ontvangen. Dit beschermt uw gegevens tegen 
verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. 

 

DEA bv kan niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten. We kunnen uw persoonlijke informatie en / of gebruikersinformatie vrijgeven als daarom wordt gevraagd door de politie of enige andere regelgevende of overheidsinstantie die verdachte illegale activiteiten onderzoekt.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

Alle gegevens die wij van u bewaren kunnen ten alle tijden worden opgevraagd. Dat kan men doen door een mail te sturen naar info@cinnovate.nl met dit verzoek of te bellen met 036-5343888.

Gegevens ten behoeve van de administratie kunnen op verzoek worden aangepast maar in het kader van de fiscale bewaarplicht kunnen deze niet worden gewist of in ieder geval pas na afloop van de fiscale bewaarplicht. Indien gegevens na de fiscale bewaarplicht op verzoek worden verwijderd dan vervallen alle verantwoordelijkheden en verplichtingen van DEA bv.

 

Gegevens ten behoeve van service en ondersteunende werkzaamheden kunnen op verzoek worden aangepast en worden gewist. Allemaal binnen de voorwaarden die zijn gesteld in de eerder genoemde procedures.

 

Gegevens ten behoeve van de nieuwsbrief kunnen op verzoek worden gewijzigd of verwijderd. De ontvanger kan dit ook ten alle tijden zelf doen middels de in de nieuwsbrief opgenomen functies daarvoor.

Gegevens ten behoeve van de afgeschermde pagina op de website kunnen op verzoek 
worden gewijzigd of verwijderd. Dit kan ook ten alle tijden zelf gedaan worden door in te loggen en de eigen account aan te passen of te verwijderen.

Gegevens ten behoeve van het online bewerken van technische installaties kunnen op verzoek 
worden gewijzigd of verwijderd. Het wijzigen of verwijderen van gegevens kan gevolgen 
hebben voor het functioneren van de technische installaties.

 

Gegevens ten behoeve van het kunnen verzenden en ontvangen van e-mail kunnen op 
verzoek worden aangepast maar in het kader van de bewaartermijn die gekoppeld is aan de administratie niet worden gewist of in ieder geval pas na afloop van de fiscale bewaarplicht. Indien gegevens na de fiscale bewaarplicht op verzoek worden verwijderd dan vervallen alle verantwoordelijkheden en verplichting van DEA bv.

Cookies op de website

Op onze website maken wij gebruik van Cookies om zodoende onze diensten te optimaliseren. Technisch vereiste cookies moeten worden ingesteld om de goede werking van onze website te garanderen. U kunt vrij beslissen welke categorieën u wilt toestaan. Houd er rekening mee dat, afhankelijk van de instellingen die u hebt geselecteerd, de volledige functionaliteiten eventueel niet beschikbaar zijn.

 

Wij gebruiken Cookies voor het analyseren van het gedrag van onze bezoekers op onze website zodat we de informatievoorziening van onze website kunnen optimaliseren. Daarnaast gebruiken wij Cookies om formulieren automatisch in te vullen. 

Social Media

Op onze website maken wij gebruik van Social Media buttons voor het delen van berichten via uw social media kanalen. Uw interactie met deze functies wordt beheerst door het bedrijf dat deze functies levert. Voor meer informatie hierover bezoekt u de webpagina van het desbetreffende social media bedrijf.

Ontvangers persoonsgegevens

Voor haar administratie maakt DEA bv gebruik van Exact online. Alle gegevens worden in de Cloud opgeslagen in Exact. Voor meer informatie over Exact voor wat betreft security en GDPR verwijzen wij naar de website van Exact: https://www.exact.com/nl/blog/nieuws/3842-statement-met-betrekking-tot-security-en-gdpr/.

Voor het kunnen verzenden, ontvangen en bewaren van e-mail maakt DEA bv gebruik van Office 365 in de Cloud bij Inspark. 

Voor het verzenden van de nieuwsbrief maakt DEA bv gebruik van Mailchimp. Voor de privacy voorwaarden van Mailchimp verwijzen wij u naar de website van Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Voor onze website maken wij gebruik van het WIX platform. Voor de privacy voorwaarden van WIX verwijzen wij u naar de website van WIX: https://www.wix.com/about/privacy.

Recht om klacht in te dienen

Indien men van mening is dat DEA bv niet conform de regelgeving is omgegaan met gegevens, en daar na melding geen maatregelen op heeft getroffen, dan kan ten alle tijden een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyofficer

DEA bv heeft een privacyofficer en securityofficer. Dit is de heer S. Dugour. Hij is bereikbaar per mail: sdugour@cinnovate.nl en per telefoon: 0365343888.

SDW ondersteunt kinderen, jongeren, volwassen en ouderen met een beperking op alle vlakken waarbij ze ondersteuning nodig hebben. Of het nu gaat om wonen, werken of vrij tijd. SDW staat voor iedereen klaar om te helpen.

bottom of page